Informace o společnosti

GENsport, s.r.o.

Společnost GENsport, s.r.o. vznikla s cílem nabídnout svým klientům možnost seznámit se s vrozenými genetickými predispozicemi, které každý z nás získal, a jež zůstávají neměnné po celou dobu našeho života. V rámci velmi širokého spektra osobnostních předpokladů jsme se zaměřili primárně na oblast sportovních aktivit a parametrů se sportem přímo spojených. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná výhradně o genetickou analýzu, jsou všechna výsledná zjištění založena plně na vědeckých základech a podložená publikovanými vědeckými studiemi. Pro zajištění vysoké kvality jsou všechny genetické analýzy prováděny výhradně akreditovanou genetickou laboratoří GENvia, s.r.o.

Zaměření

Našim prvořadým cílem je poskytnout našim klientům základní informace, které jim pomohou se cíleně zaměřit na oblast sportu, ke kterému mají genetické předpoklady. Samozřejmě, že při sportovním výkonu se nejedná pouze o důsledek geneticky získaných předpokladů, ale o kombinaci mnoha faktorů, v nichž genetika představuje jeden z článků.

Budoucnost

Vzhledem k někdy až překotnému vývoji na poli genetiky, chceme do budoucna zpracovávat a třídit informace dle jejich skutečného významu a přidané hodnoty tak, abychom Vám mohli poskytnout stále širší základnu dat, které by pro Vás byly přínosné a umožnili Vám se na poli sportu dále rozvíjet.